Loes Ham
Material Art

Materiekunst – Loes Ham

Loes Ham. Rotterdam 1953. Abstracte materiekunst.

Loes heeft een lange artistieke voorgeschiedenis, maar schildert sinds begin deze eeuw. Haar eerste werken werden al snel opgemerkt. In die periode was haar werk fragiel. De structuur werd minder bepaald door de verfmaterie die de diverse materialen inkapselt en de verfhuid had niet de zwaarte van nu. De werken waren lichter van structuur en het reliëf was meer uitgesproken.

Als materiekunstenares staat Loes in de traditie van informele kunstenaars, die de schilderende daad vooropstellen en bij wie pas tijdens het werk vlakken, lijnen en vormen ontstaan. Ze heeft grote bewondering voor het werk van Jaap Wagemaker, Bram Bogart, Antoni Tapiès en Gerard Richter, maar verwerkt haar materialen op heel eigen wijze. “Dat ik met materie werk, is omdat ik op zo natuurlijk mogelijke manier probeer weer te geven. Door de lichtval krijg je schaduwlijnen. Die veranderen in de loop van de dag en als je erlangs loopt. Er moet rust zijn voor het het gevoel dat in het schilderij zit.”

Naast diverse soorten zand, gips, hout, objects trouvés en lichtafgevende kleurpigmenten, gebruikt ze gelaagd karton waarvan ze de buitenhuid verwijdert en de ribstructuur blootlegt. Deze wordt afgedekt met een verfmaterie die wordt geïntegreerd in het beeldvlak, zodat de huid van het schilderij meer structuur krijgt.

“Het is abstract werk en dan moet je niet op zoek willen gaan naar iets herkenbaars. Soms zeggen mensen dat ze iets figuratiefs in een schilderij ontdekt hebben, maar daar gaat mijn werk niet over. Het is geen gemakkelijk werk, waar je zo even langs kunt lopen. Het vraagt om een onbevangenheid, om een open blik. Je moet het omarmen en bereid zijn erin mee te gaan. Ik geef het ook welbewust geen titels, want dat zou al richting bepalen. Abstracte kunst  is belangrijk om toegang tot je eigen emoties te krijgen.”

Uit: Schaduw van de Lichtval, Simon den Heijer en Kees Verbeek